Dossier aangeboden door Provincie Antwerpen

© Provincie Antwerpen

De ruimte? Die is geweldig!

Vandaag zoekt Dimitri ‘ruimte’. Bestaat er zoiets als de provinciale ruimte? Zeer zeker, maar die ordent zich niet vanzelf. Daar heeft het provinciebestuur een stevige kluif aan en daar bijt Dimitri zich, op zijn manier, in vast. Hij zoekt en vindt de ruimte. Om te werken, om te fietsen, om te bewegen, om te ontspannen, om snel of net traag te gaan, …

Dossier aangeboden door Provincie Antwerpen.

Hij ziet ruimte in kathedralen, in dorpen, in forten, op het platteland, … En hij ziet hoe de provincie als streekmotor, samen met haar inwoners, naar antwoorden zoekt op de vele ruimtelijke vraagstukken. Niet enkel voor nu, maar ook voor de toekomst. Voor de kinderen van nu, en voor die van later. Geweldig!

Krijg meer zicht op de ruimtelijke plannen van de provincie.

De provincie, jouw streekmotor

De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen zijn we groot genoeg om veel te doen en toch klein genoeg om veel te betekenen. De kracht van de provincie is dat ze over de gemeentegrenzen heen zowel trekker als coördinator kan zijn. Want samen met 70 gemeenten, bedrijven en organisaties werken we aan een streek waar het goed leven is. We nemen initiatieven voor een betere mobiliteit of een duurzame ruimtelijke planning, voor een zorgzaam beheer van waterlopen of voor een sterke economie. We innoveren in de landbouw, we bewaren het erfgoed, onderhouden recreatiedomeinen en groenparken en bouwen fiets- en wandelnetwerken uit, … Kortom: we zetten samen dingen op en creëren ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. Dat maakt van de provincie Antwerpen een stille, maar straffe streekmotor. Een drijvende kracht, een onmisbaar onderdeel voor een goede samenwerking, met het vermogen om zaken op gang te brengen of te versnellen. Geweldig! Toch?

Ontdek meer over de provincie Antwerpen, jouw streekmotor.

Ontdek 70 projecten van de provincie in 70 gemeenten. Klik hier »