© BELGA

Winkel veroordeeld voor weigeren kandidatuur van man: 13.000 euro schadevergoeding

De Leuvense arbeidsrechtbank heeft een kledingwinkel veroordeeld wegens discriminatie op basis van geslacht. De winkel wilde een vrouw aanwerven en had daarom de kandidatuur van een man geweigerd. De rechter oordeelde dat het geslacht van de sollicitant de enige reden voor de weigering was, wat neerkomt op een vorm van discriminatie.

blg

De man had gesolliciteerd voor stockbeheerder. Maar hij kreeg te horen dat de winkel op zoek was naar een vrouw voor de job. De man diende klacht in bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat naar de arbeidsrechtbank stapte. Die oordeelde dat er discriminatie in het spel was. De winkel moet een schadevergoeding van 13.000 euro betalen, wat neerkomt op zes maanden loon, en een symbolische euro aan het IGVM.

“Het geslacht van een sollicitant heeft geen invloed op diens professionele capaciteiten. Werkgevers zijn er nog te vaak van overtuigd dat sommige functies beter passen bij vrouwen en andere bij mannen. Die overtuigingen berusten op stereotypen en vooroordelen en moeten verdwijnen”, reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM. Elke weigering van aanwerving op basis van het geslacht, genderidentiteit of -expressie vormt een directe discriminatie en is in strijd met de genderwet. De enige uitzonderingen op die regel zijn de “wezenlijke en bepalende beroepsvereisten”, waarbij het geslacht een bepalende vereiste is om de functie uit te voeren, zoals bijvoorbeeld een vrouwelijke hoofdrol in een toneelstuk.