© katrijn van giel

Code oranje blijft van kracht, maar sproeiverbod wordt opgeheven

De droogtecommissie heeft na nieuw overleg besloten dat hoewel de droogte in ons land nog steeds ernstig is en code oranje voorlopig dus nog gehandhaafd wordt, er geen nood meer is aan sproeiverboden. Dat klinkt moeilijk verenigbaar, maar de verklaring is heel simpel.

Code oranje blijft gelden in heel Vlaanderen. Het waterpeil in onze rivieren en andere waterlopen is nog steeds erg laag, met vissterfte en de gevaarlijke blauwalgen tot gevolg. Het sproeiverbod is echter niet langer noodzakelijk, zo oordeelt de droogtecommissie.

Hoewel onze rivieren en waterlopen ondanks de regenbuien van de voorbije week nog niet hersteld zijn van de droogte, zijn onze waterputten dat wel, zo luidt het bij de commissie. Er is dus weer regenwater voorhanden om de tuin mee te besproeien of de auto te wassen. Dat in combinatie met een merkbaar lager verbruik van leidingwater omdat de temperaturen gedaald zijn, maakt dat het sproeiverbod niet meer noodzakelijk is.

De commissie doet wel nog een oproep om niet meteen kwistig om te gaan met het leidingwater. “Het gras besproeien of de auto wassen is nog niet meteen nodig, het stof is door de regen toch weggespoeld.”

De captatieverboden - verboden op het oppompen van water uit waterlopen - blijven wel gelden, zowel op bevaarbare als onbevaarbare waterlopen. Dat omdat het water nog geen gezond peil heeft bereikt. Op de plaatsen waar een recreatieverbod werd uitgevaardigd, blijft ook dat omwille van de weelderig bloeiende blauwalgen van kracht.

Limburg en Oost-Vlaanderen trekken sproeiverbod al in

Het advies van de droogtecommissie is natuurlijk louter een advies, nu is het aan de provincies om te bepalen of ze dat advies ook volgen. Limburg heeft alvast laten weten dat het een einde maakt aan het sproeiverbod en aan het kampvuurverbod na het nieuwe advies. Ook in Oost-Vlaanderen mag je weer sproeien. VTM Nieuws meldt ondertussen dat het sproeiverbod in alle andere provincies ook opgeheven wordt, maar dat nieuws kon nog niet bevestigd worden aan onze redactie.

Nu in het nieuws