© Wim Hendrix

Nederlandse studenten in Vlaanderen kiezen nog steeds voor Antwerpen, maar hun aantal neemt sterk af

Tijdens het schooljaar 2016-2017 waren in totaal 4.144 Nederlandse studenten, die buiten België wonen, ingeschreven in een Vlaamse instelling van het hoger onderwijs. Dat zijn er een 1.000-tal minder dan in 2015-2016, toen 5.155 hier studeerden. Tijdens de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 waren er dat 4.450 en 4.875. Dat blijkt uit het antwoord van onderwijsminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA).

Wat de hogescholen betreft, waren de meeste Nederlandse studenten tijdens het schooljaar 2016-2017 ingeschreven in de AP Hogeschool Antwerpen (384), Thomas More Mechelen-Antwerpen (229) en de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen (228). Bij de universiteiten scoorden de UA (934), KU Leuven (666) en UGent (504) het best. In de hogescholen daalde het aandeel Nederlandse studenten in 2016-2017 van 1,88 tot 1,56 procent en in de universiteiten van 2,92 tot 2,25 procent.

Wat de opleidingen betreft, valt het hoge aantal Nederlandse studenten op dat in 2016-2017 ingeschreven was in de bacheloropleidingen diergeneeskunde (367), vroedkunde (272), interieurvormgeving (168) en verpleegkunde (97). Bij de masteropleidingen steken diergeneeskunde (177) en geneeskunde (97) boven de rest uit.

Nu in het nieuws