© Shutterstock

"Te veel waarde hechten aan geluk kan je ongelukkig maken"

Wie te hard zijn best doet om altijd maar geluk na te streven, maakt zichzelf misschien wel ongelukkig. Dat heeft een onderzoek van de Australische University of Melbourne uitgewezen. Daaruit blijkt dat mensen die te veel waarde hechten aan geluk mogelijk minder goed om kunnen gaan met negatieve emoties en mislukkingen.

VVA

Proberen we te hard om geluk na te streven en worden we hierdoor ongelukkiger? Dat kan. Een recent onderzoek, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Emotion, wees uit dat personen die te veel waarde hechten aan geluk meer kans lopen op stress wanneer ze met mislukkingen of negatieve emoties geconfronteerd worden.

"Geluk an sich is positief, maar wie het als het ultieme doel ziet, loopt veel kans om te falen," vertelt Brock Bastian, psycholoog aan de Australische University of Melbourne School of Psychological Sciences aan Amerikaanse opinieblad Time. "Ons onderzoek toont aan dat dit de manier waarop personen reageren op negatieve emoties en ervaringen verandert, dat ze zich hierdoor slechter gaan voelen en het niet zo snel los kunnen laten."

"Wanneer personen zichzelf een grote druk opleggen om zich gelukkig te voelen, of dit opgelegd krijgen door anderen om zich heen, zijn ze meer geneigd om negatieve emoties en ervaringen als een vorm van falen te zien. Dit zal er zelfs uiteindelijk toe leiden dat ze ongelukkig worden."

Volgens Brock Bastian is dit onderzoek geen pleidooi tegen de zoektocht naar geluk, maar onderlijnt het net het belang van negatieve emoties. Je ongelukkig voelen is net zo normaal en gezond als je gelukkig voelen. "Het ontwijken van negatieve ervaringen kan ervoor zorgen dat je er slecht op reageert als je ermee geconfronteerd wordt. Gedurende je leven ervaar je een complexe waaier aan gevoelens, ongeveer de helft daarvan is onplezierig. Deze zijn niet minder waardevol dan de positieve en hoeven je levenskwaliteit niet negatief te beïnvloeden."

NIET TE MISSEN