© rr, WAS

Sp.a krijt zebrapaden in regenboogkleuren... N-VA dreigt met pv

De Wilrijkse sp.a-afdeling schilderde enkele zebrapaden in regenboogkleuren. De districtssecretaris wees erop dat de kosten voor de schoonmaak doorgerekend kunnen worden aan de overtreders. “Pure intimidatie", zegt Johan Peeters (sp.a).

jas

DOEN!