Dit zou er veranderen als de Antwerpse jeugd burgemeester zou zijn

“Als ik burgemeester was …” Dat was het uitgangspunt voor een grote bevraging bij bijna duizend Antwerpse kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar. AP Hogeschool en het Antwerps Jeugd­sectoroverleg peilden naar hoe zij denken over hun stad, waar ze tevreden over zijn en wat ze graag anders willen. Er werden 220 diepte-interviews afgenomen over de diverse beleidsdomeinen. Dit is hun advies aan de Antwerpse politici (lees onderaan ook het volledige memorandum).

Jan Stassijns