Antwerps gouverneur tekent algemeen verspillings- en besproeiingsverbod, fonteinen worden uitgeschakeld

Gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, heeft zopas het algemeen verspillings- en besproeiingsverbod getekend. Door de droogte riskeren we anders op termijn eventueel watertekorten. De stad Antwerpen voert maatregelen in: heel wat fonteinen worden uitgeschakeld.

Andreas Rotty, bap

Dat betekent dat niemand leiding- of grondwater mag gebruiken om bijvoorbeeld motorvoertuigen af te spuiten, zwembaden of fonteinen te vullen, straten proper te spuiten en tuinen en sportterreinen te besproeien. Het verbod geldt 24 uur per dag en zeven dagen op zeven.

Bedrijven die water nodig hebben voor hun productieproces mogen nog wel water blijven gebruiken.

Eerder op de dag riep de droogtecommissie al code oranje uit voor heel Vlaanderen. De provincie Antwerpen beschikt op dit ogenblik nog over voldoende drinkwaterreserves, maar gouverneur Berx roept toch al maatregelen in omdat het onduidelijk is hoe lang de droogte nog zal aanhouden.

In het besluit tegen verspilling staat onder andere dat het verboden is motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers af te spuiten, tenzij door daartoe gespecialiseerde ondernemingen. Het is ook niet langer toegestaan zwembaden, vijvers en fonteinen bij te vullen. Het reinigen van straten en voetpaden, daken en gevels en het besproeien van velden en tuinen zijn eveneens verboden.

Op donderdag zal de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste van de provincie Antwerpen samenkomen om te bekijken of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

Antwerpse fonteinen worden drooggelegd

De stad Antwerpen onderneemt acties na de ondertekening van het verbod. De waterbesparende maatregelen hebben rechtstreekse gevolgen op de Antwerpse fonteinen. De automatische vulling met drinkwater die er voor zorgt dat de benodigde hoeveelheid water op peil blijft, wordt woensdag uitgeschakeld. Elke fontein zal hierdoor automatisch uitschakelen wanneer een te laag waterniveau wordt bereikt.

Dit kan op de volgende locaties in de stad Antwerpen donderdag reeds het geval zijn: bij de fonteinen in Hollebeekstraat in Hoboken, aan het Frans Jochemplein in Berchem, aan het Burgemeester Nolfplein en het Kroonplein in Merksem, het Kristus Koningplein in Ekeren en ten slotte de Leopold De Waelplaats, de Troonplaats en de Peter Benoitfontein in het Harmoniepark in Antwerpen.

De enige uitzondering is de speelfontein in Park Spoor Noord, omdat “heel wat kinderen bij deze functionele fontein verfrissing vinden”. De resterende stedelijke fonteinen worden rechtstreeks met drinkwater gevuld en vanaf morgen afgesloten.

Sinds 18.33 uur stuurde de Vlaamse Waterweg een bericht aan de scheepvaart op het Albertkanaal uit dat men voor de sluis in Wijnegem “zuinig moet zijn met schutten, met een wachttijd van maximaal één uur”

LEES OOK: Code oranje in heel Vlaanderen: droogtecommissie adviseert sproeiverbod