Bijna vakantie, dus schakelt de Kamer een versnelling hoger

Foto: Photo News

Bijna vakantie, dus schakelt de Kamer een versnelling hoger

Print

De plenaire Kamer maakt zich op voor enkele lange zittingen. De komende drie dagen buigt het parlement zich immers nog over meer dan veertig wetteksten, die voor de zomervakantie groen licht moeten krijgen. Na donderdag gaat de Kamer immers in zomermodus.

Het is een jaarlijkse traditie dat de Kamer net voor het zomerreces de schuiven leegmaakt. Naast de gewone ontwerpen, voorstellen en resoluties die hun normale legistieke parcours afleggen, krijgen de parlementsleden teksten voorgeschoteld die de regering nog graag zou zien passeren, net als andere die al langer aanslepen en nu toch hun beslag krijgen.

De voorlopige agenda voor dinsdag, woensdag en donderdag voorziet 41 teksten, al kunnen er daar nog enkele bijkomen. De onderwerpen gaan verschillende richtingen uit. Zo is er een wetsontwerp waarmee de regering een verbod op pariteitsclausules tussen hoteluitbaters en reservatieplatforms als booking.com wil invoeren. Met die clausule verhinderen reservatiewebsites dat uitbaters gunstigere prijzen aanbieden via de eigen website of andere kanalen.

Beschermen

Een ander ontwerp dient om gevoelige bedrijfsgegevens beter te beschermen. Het schrijft voor dat bedrijven de rechter zullen kunnen vragen om de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen af te dwingen via boetes of dwangsommen. Verschillende parlementsleden stelden zich daarbij vragen bij de gevolgen voor journalisten.

Voorts keurt het parlement normaal gezien definitief het ontwerp goed dat het systeem van investeringen in de zogenaamde ‘ontwrichte zones’ bijschaaft. Een groot luik van de besprekingen slaat ook op het akkoord dat de meerderheidspartijen en het cdH onlangs sloten over het ouderschapsverlof, de zondagsrust, de thematische verloven, enzovoort.

Vernieuwing

Andere teksten slaan dan weer op de interne werking en de politieke vernieuwing. Het gaat bijvoorbeeld om de uitbreiding van de mandatenaangifte, de invoering van een lobbyregister en de aanpassing van de verloning van parlementsleden aan hun aanwezigheid in de commissies.

Gevoeliger zijn de teksten over de invoering van burgerinfiltranten en een regeling voor spijtoptanten. En dan is er nog het wetsontwerp over de instemming met het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, dat twee jaar geleden zoveel stof deed opwaaien.

De stemmingen staan voor donderdagavond geprogrammeerd.

MEEST RECENT