Groen wil volledige overkapping van Ring financieren via slimme kilometerheffing

Print

Video: ATV

Antwerpen -

Met de selectie van 18 leefbaarheidsprojecten is er afgelopen maand alweer een nieuwe stap gezet richting de aanleg van een derde scheldekruising en een gedeeltelijke overkapping van de Antwerpse Ring. De partij Groen is echter nog niet helemaal tevreden met de huidige plannen en vraagt om twee beslissingen te nemen: de keuze voor een light versie van Oosterweel én financiële garanties voor de volledige overkapping. Dat stelde de Antwerpse oppositiepartij op een persconferentie.

“De uitganspunten van het Toekomstverbond zijn goed: minder auto- en vrachtverkeer, het doorgaand verkeer via het haventracé en de overkapping van de ring”, erkent Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien. Toch zijn er ook redenen voor bezorgdheid, die Groen nu de wereld uit wil.

Open en brede autostrade

Het stuit Groen tegen de borst dat de Vlaamse regering mordicus vasthoudt aan een open, brede autostrade. “De regering en het stadsbestuur moeten kiezen voor een Oosterweel Light. Als de huidige zware plannen worden uitgevoerd, zit Antwerpen binnenkort opgezadeld met een open autostrade van 26 baanvakken ter hoogte van Borgerhout, Deurne en de Damwijk. Dat is een verslechtering van de huidige toestand en voor Groen onaanvaardbaar.”

Ook in Merksem is er een verbreding van de ring voorzien, met vier extra rijstroken. Voor Groen staat dat haaks op wat er moet gebeuren. Die toename van capaciteit zal er volgens de ecologisten toe leiden dat er net méér auto’s aangetrokken worden, terwijl het Toekomstverbond zich richt op een modal shift, dus minder auto- en vrachtverkeer.

“In Ekeren zal er heel wat extra infrastructuur samen komen met het radicaal haventracé, de aanleg van de A102 en de tweede spoorontsluiting. Met de Oosterweel Heavy verhoogt bovendien de verkeersdruk richting Noorden”, aldus Groen.

Voor die drie plekken brengt Groen andere oplossingen, die er volgens de partij voor zullen zorgen dat alle wijken kunnen profiteren van de overkapping van de Ring. “In de plaats van de Hollandse knoop, overkappen we de Noordersingel mee en verleggen we de Slachthuislaan. Door de Ring niet te verbreden in Merksem kunnen we een groen hart maken tussen Merksem en Luchtbal. In Ekeren zorgen we ervoor dat de A102 in een geboorde tunnel terechtkomt en de A12 niet uitbreidt aan de kant van Ekeren. Ook de bestaande gaten in de overkapping moeten nog weggewerkt worden.”

Financiële garanties

“Om tot een volledige overkapping te kunnen komen, is een financieel meerjarenplan met sluitende garanties nodig”, vervolgt Van Besien. “Momenteel is dat één grote black box. Binnen de meerderheidsfracties is er op dit moment geen intentie om daar werk van te maken.”

De financiering en de kostenramingen van de Vlaamse regering zijn onvolledig en weinig doorzichtig, vindt Groen. “Voor de eerste overkappingsprojecten ligt er tot op heden amper 300 miljoen euro op tafel (waarvan slechts 50 miljoen van het Vlaamse gewest), of minder dan een kwart van wat nodig is voor de eerste ‘kleine’ fase.”

Groen meent dat het hele businessmodel van Oosterweel nog steeds berust op tolheffing. “Het Toekomstverbond maakt wel gewag van een slimme kilometerheffing. Ook hier geraakte deze Vlaamse regering het niet over eens.” Groen pleit voor het verdwijnen van een tunneltol en die te integreren in een slimme kilometerheffing. Die kilometerheffing moet miljarden opleveren die vervolgens geïnvesteerd kunnen worden in de modal shift en in leefbaarheidsprojecten.

Bekijk de kaart met alle leefbaarheidsprojecten die werden goedgekeurd:

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Over de ring

Verkeer Antwerpen: Actuele verkeersinformatie en reistijden op de Antwerpse Ring en aansluitende snelwegen.