Ingangsexamens arts en tandarts toch moeilijker dan vooraf ingeschat

Foto: BELGA

Ingangsexamens arts en tandarts toch moeilijker dan vooraf ingeschat

Print
Brussel -

Alle deelnemers die de helft behaald hebben op beide onderdelen voor het toelatingsexamen voor arts en tandarts mogen starten met de opleiding. De vooraf opgestelde quota voor artsen en tandartsen zijn daarmee ingevuld, al moest de Examencommissie wel vijf extra punten voor beide examenonderdelen toekennen omdat de vragen toch moeilijker bleken dan vooraf ingeschat.

Op 3 en 4 juli trokken 6.233 kandidaten naar Brussels Expo voor de toelatingsexamens van de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, 5.165 voor arts en 1.068 voor tandarts. Dat gebeurde voor het eerst volgens een nieuwe formule: alleen de studenten met de beste score mogen aan de opleiding beginnen, terwijl vroeger in principe alle geslaagden zich konden inschrijven. In dat oude systeem moesten de examens steeds moeilijker worden, om een overschot aan artsen en tandartsen te vermijden.

Van de deelnemers voor het ingangsexamen arts zijn er 1.154 geslaagd, of 22,4 procent. Dat wil zeggen dat ze zowel voor het onderdeel ‘Kennis en inzicht in de wetenschappen’ (KIW), als voor ‘Generieke competenties’ (GC) meer dan de helft van de punten behaalden. 1.126 daarvan zitten bij de ‘gunstig gerangschikten’ en mogen dus aan de opleiding beginnen. Dat zijn ze eigenlijk allemaal, want 28 geslaagden - voornamelijk vijfdejaars secundair onderwijs die het examen al eens aflegden met het oog op volgend jaar - gaven aan dat ze niet gerangschikt willen worden.

Bij de kandidaten voor het ingangsexamen tandarts was 24,3 procent van de 1.068 deelnemers geslaagd, wat neerkomt op 260 kandidaten. Met uitzondering van één iemand gaven ze allemaal aan gerangschikt te willen worden, en kunnen ze ook allemaal met de opleiding starten.

Quota zijn ingevuld

De quota voor artsen en tandartsen die vooraf waren vastgelegd - 1.102 artsen en 135 tandartsen - zijn daarmee ingevuld. Rekening houdend met een aantal studenten dat voor beide ingangsexamens slaagde, telt de opleiding geneeskunde volgend academiejaar vermoedelijk 1.104 nieuwe studenten, tegenover 134 aspirant-tandartsen.

De examens bleken wel iets moeilijker dan vooraf ingeschat, zegt de voorzitter van de Examencommissie professor Jan Eggermont. “We hebben de kandidaten voor beide onderdelen telkens vijf punten extra gegeven. Als dat niet was gebeurd, zou zich dat kunnen vertalen in een kleiner aantal geslaagden”.

MEEST RECENT