N-VA wil antisemitisme harder aanpakken

Johan Klaps Foto: BELGA

N-VA wil antisemitisme harder aanpakken

Print

De Kamerleden Johan Klaps, Koen Metsu en Brecht Vermeulen, allen N-VA, hebben een voorstel van resolutie ingediend om het antisemitisme harder aan te pakken. “Dankzij de nultolerantie voor geweld en de extra beveiliging van Joodse sites door het leger en de politie, zijn het aantal incidenten in België beperkt gebleven. Maar het is belangrijk dat deze inspanningen blijvend geleverd en hierdoor verankerd worden”, klinkt het.

Uit een onderzoek naar antisemitisme in 2013, blijkt dat 77% van de ondervraagde Joden in België antisemitisme als een groot probleem ervaren. 10% zegt al slachtoffer geweest te zijn van haatboodschappen en geweld. Volgens 90% van de ondervraagden is antisemitisme toegenomen.

“We mogen onze kop niet in het zand steken bij het feit dat een deel van in Europa geboren jongeren met een islamitische achtergrond zich openlijk antisemitisch opstelt. Wij mogen antisemitisme niet tolereren, niet in naam van territoriaal conflict, niet in naam van een religie en niet in naam van een ideologie. We moeten dat dan ook met woord en daad bestrijden”, zegt Koen Metsu.

N-VA wil met het voorstel tot resolutie meer middelen en opleidingen voorzien voor de politie in de strijd tegen antisemitisme. Dat moet volgens de Kamerleden gebeuren in overleg met de Joodse gemeenschap. “Door deze maatregelen, die zowel inzetten op preventie als repressie, kunnen besturen de strijd tegen antisemitisme opvoeren. Ze kunnen met de Joodse gemeenschap de nodige actieplannen uitwerken en, wanneer nodig, rekenen op de steun van de federale overheid, de geïntegreerde politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, zegt Johan Klaps.

MEEST RECENT