© Jan Van der Perre

Einde staking gevangenissen stilaan in zicht

De cipiers beslissen vanmiddag of ze ook na zondagavond verder blijven staken. De vakbonden vragen alleszins aan het personeel om de acties op te schorten. In de Antwerpse Begijnenstraat kwamen gedetineerden gisteren in opstand en weigerden ze naar hun cellen terug te keren.

sare, blg

DOEN!