© JAn Auman

34% van Schotense jongeren maakt lager middelbaar niet af

Coaches moeten pubers op de schoolbanken houden

Liefst 34% van de leerlingen in Schoten verlaat de middelbare school nog voor de beëindiging van de lagere graad. Om dat dramatische cijfer naar beneden te halen, zet de gemeente vanaf september twee coaches in op drie scholen om jongeren die dreigen af te haken tijdig tot inkeer te brengen.

jan auman

DOEN!