DISCUSSIE. Vindt u dat sperperiode voor de solden nog zin heeft? Of moet dat worden afgeschaft?

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil de sperperiode, de maand voor de solden waarin kortingen verboden zijn, afschaffen. Vindt u dat een goed idee, of kijkt u net uit naar de soldenperiode? Laat het ons weten, een deel van de reacties wordt gepubliceerd in onze krant!

jtp

De sperperiode werd indertijd ingevoerd opdat consumenten kunnen nagaan of de prijzen tijdens de solden in januari en juli effectief verlaagd worden. Ook beschermt ze kleine winkels die de kortingen van grote ketens vaak niet kunnen volgen. Door de sperperiode moest iedereen bij het begin van de solden met gelijke wapens aan de start komen.

Wat vindt u? Heeft de sperperiode nog zin, of is het niet meer van deze tijd? Of kijkt u net uit naar het begin van de solden? Laat het ons hieronder weten en wij bundelen jullie reacties in de krant.

In de praktijk wordt de sperperiode massaal omzeild. Vaak is het voor consumenten in december of juni al mogelijk kortingen te krijgen. Bijvoorbeeld als je twee of meer artikelen koopt, de koppelverkoop. Of door fluisterkortingen, mondeling gecommuniceerde prijsverlagingen die niet op affiches in de winkel staan. Ook op braderieën zijn in de sperperiode promoties toegestaan.

Er is ook een juridisch argument voor de afschaffing van de sperperiode. België werd al door Europa op de vingers getikt omdat die in strijd zou zijn met de Europese regels.

Om al die redenen acht Peeters het noodzakelijk de periode af te schaffen. Dat blijkt uit een wetsontwerp dat De Tijd kon inkijken. Dat mag evenwel niet de deur openzetten voor misleiding. ‘Ondernemingen moeten zich correct blijven gedragen. ‘Kortingen tijdens de solden dienen te verwijzen naar prijzen die gedurende een voldoende lange periode toegepast werden’, staat te lezen in het wetsontwerp.

Delicaat

Het valt af te wachten hoe de coalitiepartners van CD&V zullen reageren op het voorstel. Het is geweten dat Open VLD voor een afschaffing van de sperperiode is. Maar de vraag is hoe de andere regeringspartijen zich opstellen, want het is een delicaat thema.

Lang niet iedereen in het veld is voor de afschaffing van de sperperiode. Het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) luidde eerder dit jaar nog de alarmbel. Na een ondervraging van ruim 600 winkeliers besloot het dat een afschaffing tot 3.500 banen kan kosten.

Het NSZ vreest dat boetieks of lokale winkels niet met de grote ketens kunnen concurreren omdat die altijd wel iets in promotie zullen zetten. Volgens de organisatie zal de periode waarin nu officieel solden worden toegekend - in januari en juli - daardoor geleidelijk verdwijnen.