© Photo News

Homans wil ambtenaren niet meer onbeperkt doorbetalen bij ziekte

Op voorstel van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) heeft de Vlaamse regering de principiële beslissing goedgekeurd om de ziekteverlofregeling tussen statutaire en contractuele ambtenaren gelijk te trekken. Dat komt erop neer dat de personeelsleden met het ambtenarenstatuut niet meer voor onbeperkte duur 100 procent van hun loon doorbetaald krijgen als ze ziek zijn. Ze zullen net zoals de contractuelen na 30 kalenderdagen terugvallen op 65 procent van hun salaris. Uitzonderingen zijn voorzien bij arbeidsongevallen, beroepsziekten of ernstige ziekten zoals kanker of MS.

Dirk Hendrikx
CITTA