Schepen neemt ontslag na heisa rond plofkraken en ontkent betrokkenheid

Anick Berghmans (sp.a) laat in een officiële mededeling weten dat ze haar ontslag neemt als schepen en gemeenteraadslid in Lommel. Berghmans ontkent iets te maken te hebben met de plofkraken. “Ik ben geschokt door wat er in de pers geschreven wordt en welke onwaarheden daarin verkondigd worden.”

kops

De volledige mededeling van Berghmans kan u hieronder lezen:

Naar aanleiding van het gebeuren van de afgelopen dagen wens ik vandaag het volgende mee te delen.

In de eerste plaats en met volle overtuiging ontken ik formeel dat ik ook maar iets te maken heb met de plofkraken. Ik ben dan ook geschokt door wat er in de pers geschreven wordt en welke onwaarheden daarin verkondigd worden, voornamelijk met betrekking tot mijn persoon.

Ik zal me uiteraard ter beschikking houden van het gerechtelijk onderzoek.

Gezien het geheim van het gerechtelijk onderzoek zal ik niet communiceren met betrekking tot de inhoud van dit lopende onderzoek.

Omwille van bovenstaande en omwille van het feit dat ik al mijn energie wil gebruiken om mijn naam te zuiveren, heb ik besloten om een stap opzij te zetten en mijn ontslag aan te bieden als schepen en als gemeenteraadslid. Ik denk dat dit ook nodig is in het belang van de verdere goede werking van het stadsbestuur en de stadsorganisatie en in het belang van de Lommelaars.

Ik ben er zeker van dat al mijn kiezers en sympathisanten het door mij en mijn collega ‘s van het schepencollege gevoerde beleid gewaardeerd hebben en vraag hen dit beleid ook in de toekomst te blijven steunen.

Ik hoop dat na deze eenmalige communicatie de rust voor mezelf, mijn familie en vrienden kan weerkeren. Ik ben ervan overtuigd dat op het einde van het onderzoek zal blijken dat ik onschuldig ben.