© Photo News

Codex bewaakt woonkwaliteit

Strengere voorschriften voor nieuwbouw

De bestendige deputatie moet haar goedkeuring nog geven, maar Borsbeek beschikt bijna over zijn eerste wooncodex. Deze handleiding met voorschriften moet de woonkwaliteit in de gemeente toetsten en verbeteren.

fisp
CITTA