District wil fietsstallingen voor mensen met beperking

Sp.a-raadslid Koen Van Roey kwam deze week op de districtsraad met een opmerkelijk voorstel. Hij wil graag fietsenstallingen voorbehouden voor personen met een beperking.

evw

“Ook personen met een beperking verplaatsen zich per fiets. De democratisering van het elektrisch fietsen biedt heel wat kansen voor deze groep. Ik denk dat we deze evolutie alleen maar kunnen toejuichen, zeker in een stad waar mobiliteit en verkeersveiligheid steeds meer onder druk komen te staan”, aldus Van Roey.

“Samen met deze nieuwe trend dienen zich ook nieuwe problemen aan. Net zoals chauffeurs met een beperking, hebben ook fietsers met een beperking behoefte aan een fietsenstalling dicht bij de ingang van openbare gebouwen, hun woning of opstapplaatsen van het openbaar vervoer.”

Een mening die de voltallige districtsraad toegedaan was. De raad vraagt nu aan het stadsbestuur om werk te maken van zulke fietsenstallingen, te beginnen met eentje op het Moorkensplein.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio