© WAS

Uitgeverij van boeken van Vlaams Belang-politici mag van rechter wellicht wel op Boekenbeurs staan

Het Openbaar Ministerie adviseert het Hof van Beroep in Antwerpen het beroep van Boek.be en Groep Algemene Uitgevers (GAU) tegen Uitgeverij Egmont ontvankelijk, maar niet gegrond te verklaren. Zo blijkt uit het advies dat Belga kon inkijken. Indien het Hof dit volgt, lijkt niets te kunnen voorkomen dat de Egmont in de herfst voor het tweede maal op rij een stand krijgt op de Boekenbeurs.

Uitgeverij Egmont, dat boeken uitgeeft van politici van het Vlaams Belang en vroeger van Vlaams Blok, trachtte jarenlang tevergeefs deel te nemen aan de Boekenbeurs, maar kreeg telkens het deksel op de neus. Boek.be gaf als reden dat Egmont geen lid is van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). De GAU had de lidmaatschapsaanvraag van Egmont dan weer geweigerd omdat de doelstelling en de publicaties van de uitgeverij, die de politieke lijn van Vlaams Belang weerspiegelen, niet stroken met haar statuten.

© BELGA

Egmont stapte vorig jaar dan toch eens naar de rechter om toch een plaatsje op de Boekenbeurs af te dwingen. Vlaams Belang-Europarlementslid Gerolf Annemans en -Kamerlid Barbara Pas, die beiden recent een werk bij de Uitgeverij Egmont uitbrachten, sloten zich bij de procedure aan. Ze beriepen zich op de antidiscriminatiewet om een stand op de Boekenbeurs te eisen.

“Ongelijk behandeld”

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat Boek.be zich niet kan verschuilen achter het argument dat Egmont geen lid is van de GAU omdat het reglement van de Boekenbeurs uitdrukkelijk toelaat dat ook niet-leden een stand kunnen krijgen. Ze besloot dat de uitgeverij “ongelijk behandeld werd omwille van een politieke overtuiging”.

In zijn advies aan het Hof van Beroep adviseert de advocaat-generaal het beroep ontvankelijk maar niet gegrond te verklaren. Hij wijst er onder meer op dat Boek.be en GAU zelfs “geen poging ondernemen om het tegenbewijs van de beweerde discriminatie te leveren”. Ze voeren voorts aan dat de uitsluiting van Egmont gerechtvaardigd is omdat deze te nauwe banden vertoont met een politieke partij die een politieke overtuiging zou hebben die niet strookt met de statuten van GAU. Maar er wordt niet bewezen dat de politieke overtuiging van het Vlaams Belang “racistische of discriminerende tendenzen zou vertonen”, aldus het Openbaar Ministerie, dat nog opmerkt dat “alle overwegingen met betrekking tot het verleden van de politieke partij genaamd Vlaams blok, welke in de conclusies van de appellanten uitvoerig worden behandeld, niet ter zake zijn”.

Het Hof van Beroep doet wellicht midden oktober een definitieve uitspraak. Dat is andermaal aan de vooravond van de opening van de beurs.

Vastgoed

Jobs in de regio