© Photo News

Een akelige triomf

Als de president van de Verenigde Staten bepaalde mensen de toegang tot het land wil ontzeggen omdat hij meent dat ze een gevaar betekenen voor de nationale veiligheid, dan mag hij dat. Eigenlijk is dat wat het Hooggerechtshof gisteren heeft beslist. Het hof spreekt geen moreel oordeel uit over de maatregel om inwoners uit zeven landen het recht op een inreisvisum te ontzeggen. De rechters hebben alleen geoordeeld dat de presidentiële maatregel niet in strijd is met de grondwet. Er verandert in de praktijk niet zo veel door deze beslissing. Het inreisverbod was al van kracht. Toch is dit voor Donald Trump een gigantische overwinning. Hij triomfeert. En dat is in dit geval ronduit akelig.

Kris Vanmarsenille


MEER OVER Ons standpuntCITTA