De geluidswallen tussen de Generaal Lemanstraat tot en met Zurenborg.

De geluidswallen tussen de Generaal Lemanstraat tot en met Zurenborg. © Jan Van der Perre, RR

Berchemnaren reageren gemengd op overkappingsproject: “Als puntje bij paaltje komt, gebeurt er niets”

Van de 1,25 miljard euro die geïnvesteerd wordt in achttien projecten die de overlast van de Ring in Antwerpen moeten verminderen, gaat er in een eerste fase amper iets naar Berchem. Zowel het ecoduct van Park Brialmont als de ‘Grote Markt’ over de Ring zijn vooruitgeschoven.

Elien Van Wynsberghe

Dat nieuws kon u gisteren in uw krant lezen. De overkappings­werken die in deze eerste fase gepland staan, moeten volgend jaar al beginnen. Maar voor de Berchemnaar is het dus nog even wachten op het verhoopte groene dak. En dat terwijl de districtsraad unaniem op korte termijn achter de realisatie van het Park Brialmont stond met een ecoduct: een overkapping die Berchem intramuros en extramuros met elkaar zou verbinden en als een groene long voor het district zou fungeren.

Daarnaast schoof de raad ook prioritair de realisatie van een ‘Grote Markt van Berchem’ naar voor, een gigantisch stationsplein over de Ring. Maar beide projecten zullen dus niet in deze eerste fase worden uitgevoerd. Wel komt er een longitudinaal Ringpark waarbij de Berchemse Ringzone wordt ingekapseld met een aaneenschakeling van groene geluidswallen en fietspaden, goed voor een geraamde kostprijs van 23 miljoen euro.

“Goed begin”

“Natuurlijk vind ik dit jammer en had het fantastisch geweest mochten deze twee projecten wel in een eerste fase worden gerealiseerd”, reageert districtsburgemeester Evi Van der Planken (N-VA). “Maar de bouw van geluidswallen tussen de Generaal Lemanstraat tot en met Zurenborg, waarin wel al geïnvesteerd wordt, vormen een goede opstart. Dit zal de leefbaarheid ten goede komen en voor een geluidsreductie van 10 tot 15 decibel zorgen.”

Wel vraagt Van der Planken dat het segment Zuidoost in een tweede fase prioritair wordt behandeld. “Want nu hebben we ruim minder gekregen. Dat komt doordat men blijkbaar nog niet klaar is met het uitwerken van de mobiliteitsstromen voor ons segment, waardoor een overkapping nog niet in kaart te brengen valt. Er is nu een mobiliteitsstudie van 10 miljoen euro besteld om dat gegeven verder uit te werken.”

“In dat opzicht kan ik de gemaakte keuzes volgen”, zegt ze. “Men kan nu geen ecoduct aanleggen om binnen enkele jaren voor een volledige kap te gaan. Wat niet mag betekenen dat die kap op er pas binnen twintig jaar kan komen. Daar kan ik niet mee leven. Een volledige overkapping voor Berchem op een redelijke termijn zal mijn grootste strijdpunt worden. En ik heb er alle hoop in dat dat zal lukken.”

Een mening die districtsraadslid Johan Malcorps (Groen) deelt. “Er is gekeken naar het belang van de stad en naar waar de problemen het grootst zijn. Wat niet wil zeggen dat de realisatie van Park Brialmont op de lange baan mag worden geschoven. Want dan zou de Berchemnaar, na al de inspraakmomenten die er hebben plaatsgevonden, bedrogen zijn. De groene buffer die we nu krijgen, is klein bier met de volledige overkapping die we voor ogen hebben. In een tweede fase moeten we daar dus zeker voor gaan. Dan zullen kleine stukjes overkapping niet voldoende zijn.”

“Dit is een gemiste kans”

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio