© Cantate Domino bestaat 50 jaar

Steun voor kinderen in Syrië

Vredestocht en concert met Cantate Domino

Het parochiaal zangkoor Cantate Domino besluit de viering van hun vijftigjarig bestaan met een vredestocht met leerlingen van ’t Blokje en vormelingen en een vredesconcert op vrijdag 22 juni.

vw

De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken van gemeenteschool ’t Blokje werkten samen met dirigent Fons Van Dijck het vredesproject uit. “De kinderen zijn goed voorbereid”, zegt Van Dijck. “Met een video stelden we het leven voor van de kinderen in Syrië. Het raakte hen echt. Daarom willen ze vrijdag ook echt opkomen voor vrede.”

De vredestocht begint om 19u aan ’t Blokje. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en de vormelingen van de pastorale eenheid Elia nemen er aan deel. Aan de Sint-Quirinuskapel zingen ze een vredeslied.

In de kerk wordt een vredesconcert aangeboden met het koor, harmonie De Heidegalm en fanfare Sint Lucia. Een koperensemble uit beide muziekverenigingen begeleidt enkele liederen van het koor. Luc Dockx, organist van Hoogstraten, bespeelt het orgel en besluit de samenzang met de Europese hymne Alle mensen worden broeders.

“Het koor kan hierbij rekenen op de uitzonderlijke medewerking van bisschop Johan Bonny”, vertelt Fons Van Dijck. “Toen Bonny werkzaam was in Rome, was hij verantwoordelijk voor de contacten met de christelijke minderheden in het Midden-Oosten. In het voorjaar bracht hij een bezoek aan het oorlogsgebied. Over deze reis houdt Bonny een referaat tijdens het jubileumconcert.”Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio