© Photo News

Politiezones hebben nog tot eind 2026 tijd om over te schakelen naar oranje hesjes

“De politiezones in ons land hebben nog tot het jaar 2026 de tijd om zich te voegen naar de regel dat de hesjes die de agenten op straat dragen oranje zijn. Die kleur is vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB) van 27 april 2018.” Dat zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA). Tot eind 2026 zijn de gele hesjes toegelaten, als ze voor eind 2016 werden aangeschaft.

De Standaard berichtte donderdag over het uniform-KB dat voorschrijft dat de Belgische politiemensen voortaan oranje hesjes moeten dragen, hoewel de ‘dresscode’ elders in Europa geel is, en sommige korpsen in ons land ook al voor het geel hadden gekozen in het verleden.

“Dat de kleur uniform is in het hele land is één zaak”, zegt Van Raemdonck, “dat er verstandig moet omgesprongen wordt met centen is een andere. Als er hier of daar een korps geïnvesteerd heeft in gele fluohesjes, dan hebben ze door die lange overgangsperiode van tien jaar toch de tijd om die gele hesjes te gebruiken, maar de bedoeling is wel degelijk dat vanaf 2026 alle politiemensen dezelfde oranje hesjes dragen. Dat is nu eenmaal de keuze die gemaakt is.”

“Geel of oranje? Eigenlijk is dat geen discussie waard”, zegt vakbondsman Carlo Medo van de politiebond NSPV. “Wij leggen ons als personeel neer bij wat beslist is in het KB”

Het KB in kwestie stelt dat “de gemeente- of politieraad van de politiezones die voor 31 december 2016 een gele in plaats van de domein oranje-rode overgooier of verkeersparka hebben ingevoerd, kunnen de personeelsleden van hun zone machtigen om de gele overgooier of verkeersparka te blijven dragen tot en met 31 december 2026.”