© BELGA

Nieuwe VUB-opleiding moet Belgische media-economie versterken

De Vrije Universiteit Brussel start in september 2018 met de nieuwe Engelstalige opleiding “Postgraduate in Media Economics. De opleiding kadert binnen het Mediahub Brussel-project dat op dinsdag 19 juni gelanceerd wordt en de lokale media-industrie moet helpen om het hoofd te bieden aan de (on)verwachte ontwikkelingen in de sector.

Het Mediahub Brussel-project komt er onder impuls van Vlaams minister van Media en Brussel Sven Gatz (Open Vld) om het grote belang van de hoofdstad voor de mediasector te beklemtonen. Brussel en de Vlaamse Rand zijn immers goed voor bijna de helft van de totale waarde die de Belgische mediasector genereert.

De opleiding richt zich daarom in eerste instantie tot professionals uit gevestigde mediabedrijven en start-ups. De studenten moeten de broodnodige kennis en expertise meekrijgen om succesvol te blijven concurreren in een landschap dat steeds sneller verandert. Aan de Postgraduate in Media Economics werken dan ook topdeskundigen van grote namen als Google, Spotify of Telenet mee.

“Vanuit de sector is de nood groot aan een dergelijke gespecialiseerde opleiding, “ zegt prof. Karen Donders van de VUB-onderzoeksgroep SMIT, die de opleiding organiseert. De onderzoeksgroep SMIT koppelt er zelf een uitgebreid programma voor fundamenteel en toegepast media-onderzoek aan. Dat wordt op 19 juni voorgesteld tijdens de officiële lancering van Mediahub Brussel in het Thon Hotel in Brussel.