© ss

Nieuwe kleren en schoenen? Zo veel geeft de Belg er maandelijks aan uit

Wanneer het op maandelijkse uitgaven komt wat betreft kleding en schoenen, geeft de Belg gemiddeld 78 euro per maand uit. Dat blijkt uit een representatieve steekproef bij duizend Belgen, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVox. Opmerkelijk: zowel mannen als vrouwen gebruiken ongeveer hetzelfde maandbudget.

jdb

Wat zijn de gewoonten, voorkeuren en verwachtingen van de Belgen wat betreft de aankoop van kleding en schoenen? Kledingzaak Cameleon was er nieuwsgierig naar, en hield samen met onderzoeksbureau iVox een online bevraging bij duizend Belgen. Daaruit bleek een duidelijke trend. “Zowel mannen als vrouwen gebruiken ze hetzelfde maandelijkse budget bij de aankoop van mode”, klinkt het bij Elizabeth Demartin van Cameleon.

Zo geeft de Belg volgens de enquête gemiddeld 78 euro per maand uit voor de aankoop van kleding en schoenen. “Er is op dat vlak geen noemenswaardig verschil tussen mannen en vrouwen (gemiddeld 76 euro en 82 euro)”, zegt Demartin. “Er is ook een duidelijk verschil wat de leeftijd betreft: de 55-plussers geven gemiddeld 30 euro meer uit per maand dan de jongeren (18-34-jarigen). Dat komt omdat hun koopkracht groter is.”

Uit de enquête bleek overigens een andere opvallende trend: drie vierde van de Belgen is van mening dat de prijs één van de belangrijkste elementen is waarmee rekening wordt gehouden bij de aankoop van kleding of schoenen. “Al zien we wel dat oudere mensen (55-plussers) minder hard op de prijs letten. Zij vinden het belangrijker dat hun kleding functioneel, bijvoorbeeld warm genoeg is”, besluit Demartin.

MEER OVER Mode & Beauty