© BELGA

Demir wil sport en cultuur toegankelijker maken voor mensen in armoede

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir gaat op zoek naar projecten die het voor mensen in armoede makkelijker moeten maken om deel te nemen aan sport en cultuur. Ze voorziet daarvoor een budget van 1,6 miljoen euro dat wordt vrijgemaakt via een samenwerking met de Nationale Loterij.

Mensen in armoede vinden moeilijker hun weg naar sport- en jeugdverenigingen en culturele centra. Dat heeft zowel te maken met de financiële drempel als met sociale en culturele factoren.

Staatssecretaris Demir wil zoveel mogelijk drempels wegwerken en mensen in armoede aanmoedigen deel te nemen aan sportactiviteiten of culturele initiatieven. Ze lanceert daarom een projectoproep. “Sport en beweging is niet enkel bevorderlijk voor een actievere en gezondere levensstijl, maar zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, wat kinderen in armoede vaak missen. Ook cultuurparticipatie zorgt ervoor dat men zich niet uitgesloten voelt. Actief deelnemen aan de samenleving is essentieel om het sociaal isolement te doorbreken”, aldus Demir.

Demir werkt voor de projectoproep samen met begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) die bevoegd is voor de Nationale Loterij. Volgens Wilmès past het initiatief perfect in de filosofie van de Nationale Loterij. “Elk jaar kunnen honderden sociale, culturele, wetenschappelijke, sportieve of humanitaire projecten worden gerealiseerd met de steun van de Nationale Loterij. Het is een opportuniteit. En we zien vandaag nog steeds, via een dergelijke projectoproep die met name gericht is op de armste mensen, dat deze publieke beschermheer een echte meerwaarde biedt voor de Belgische samenleving.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER