© Jimmy Kets

Pensioenexpert: “Vrouwen leven langer en moeten dus later met pensioen”

De Nederlandse demograaf Jan Latten heeft een opvallend voorstel: de berekening van de minimum pensioenleeftijd zou meer recht moeten doen aan de verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen, en dat is voor Latten reden genoeg om hen langer te laten werken.

knl

De discussie over zware beroepen moddert al maanden aan en ook over de pensioenleeftijd is het laatste woord nog niet gezegd. Maar België is niet het enige land waar de discussies over pensioenen hoog oplaaien. Ook in Nederland wordt er al jaren gedebatteerd over een eventuele verhoging van de minimumleeftijd om met pensioen te mogen gaan. Zoals het er nu uitziet, zal die leeftijd vanaf 2022 gekoppeld worden aan de levensverwachting.

Professor Jan Latten, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, is het daar echter niet mee eens en poneert een opvallende stelling. “Vrouwen leven langer dan mannen, dus is het eerlijker als zij later met pensioen gaan.” Latten, hoofddemograaf bij het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek, baseert zijn uitspraak op de gemiddelde levensverwachting.

© Hollandse Hoogte / Harmen de Jong

In de jaren 50 werd de pensioenleeftijd vastgelegd op 65 jaar. Volgens de gemiddelde levensverwachting op dat moment konden mensen nog gemiddeld veertien jaar van hun pensioen genieten. Inmiddels is die levensverwachting flink gestegen, waardoor het idee is dat de pensioenleeftijd voor iedereen hoger gelegd zal worden.

De dood is niet neutraal”

Het principe klinkt eerlijk, maar Latten is het er niet mee eens. “De pensioenleeftijd is misschien neutraal, maar de dood is dat niet en die discrimineert wel. Als je naar de gemiddelde levensverwachting kijkt, zie je duidelijke verschillen tussen verschillende groepen mensen”, verwijst hij naar de statistieken.

“Vrouwen leven gemiddeld enkele jaren langer dan mannen, hoogopgeleiden leven langer dan laagopgeleiden en mensen met een fysiek licht beroep leven langer dan mensen met zware beroepen. Het verschil is best groot: hoogopgeleide vrouwen worden gemiddeld zeven jaar ouder dan laagopgeleide mannen. Daarom zou het eerlijker zijn als vrouwen later met pensioen gaan.”

De demograaf pleit voor een pensioenleeftijd die per groep verschillend is. “Een aangepaste minimumleeftijd kan in individuele gevallen een groot verschil maken. Het is nu allemaal berekend alsof er geen verschil is tussen mannen en vrouwen, maar daar trekt de dood zich niets van aan.”

Nu in het nieuws