© ISOPIX

Geens wil cursus deradicalisering als voorwaarde voor penitentiair verlof

“We zouden aan geradicaliseerde gedetineerden een deradicaliseringscursus moeten kunnen opleggen als voorwaarde voor het verkrijgen van een penitentiair verlof, een uitgaansverlof of een beperkte detentie. Nu kan dat niet dwingend opgelegd worden en wordt het overgelaten aan de bereidwilligheid van de gedetineerde. Dat beangstigt me.” Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maandag gezegd tijdens de gedachtewisseling in de Kamer over de schietpartij in Luik.

© Tom Palmaers

Justitieminister Geens gaf de Kamerleden een gedetailleerd overzicht van het penitentiaire parcours van de dader van de schietpartij in Luik vorige week. Dat overzicht geeft een beeld van hoe verschillende diensten hebben geoordeeld over de uitgaansverloven, penitentiaire verloven en de beperkte detentie van de dader.

Volgens Geens hebben de verschillende diensten telkens “in eer en geweten” beslissingen genomen op basis van de beschikbare informatie. “Ik heb niet het gevoel dat er fouten zijn gemaakt die absoluut vermeden hadden kunnen worden”, zo concludeerde Geens, zonder daarbij de “verschrikkelijke feiten” te willen minimaliseren.

Extra verpleegkundigen en psychologen

Toch erkent Geens dat er op verschillende vlakken stappen vooruit kunnen gezet worden. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een striktere strafuitvoering. Verder moet de fysieke en mentale gezondheid binnen de gevangenissen dringend verbeteren. Geens dringt daarom aan op extra verpleegkundigen en psychologen, met name om mensen met een “zwak psychologisch profiel” beter op te volgen.

De justitieminister hamert daarbij ook op het belang van het psychiatrisch observatiecentrum. Dat centrum zou ook gedetineerden met psychiatrische problemen kunnen onderzoeken voor hun vrijlating.

Dwingende cursus

Geens legde zelf ook een suggestie op tafel. Nu kunnen geradicaliseerden niet gedwongen worden om een cursus of opleiding te volgen. “Veel wordt overgelaten aan de bereidheid van de persoon. Dat stoort me en beangstigt me”, aldus Geens. Zo’n dwingende maatregel kan in de huidige regelgeving enkel voor seksuele delinquenten. Als het van Geens afhangt, moet men ook aan geradicaliseerden een dwingende cursus of opleiding opleggen vooraleer hij/zij recht kan krijgen op penitentiar verlof, uitgaansverlof of beperkte detentie.

Nu in het nieuws