© Isopix

Vakbond: “Vier dagen werken voor evenveel loon”

De socialistische vakbond wil dat we evolueren van een werkweek van 38 naar een van 32 uren, om zo de combinatie werk en gezin makkelijker te maken én iedereen aan de slag te houden. De voorkeur gaat daarbij uit naar een vierdagenweek. Het ABVV gaat het voorstel op tafel leggen bij het interprofessioneel overleg van dit najaar.

Tijdens het statutair congres van de vakbond werd vorige week een resolutie over een collectieve arbeidsduurvermindering richting een 32 urenweek goedgekeurd. ABVV staat daarbij niet alleen. Onder meer de PS bepleitte eerder een vierdaagse werkweek.

Concreet hoopt de vakbond via sectoraal overleg collectief minder lang te werken. Dat kan door bijvoorbeeld bepaalde groepen - denk maar aan de rimpeldagen in de zorgsector - een kortere werkweek te geven of te starten met een 35 urenweek. Maar de voorkeur van de socialistische vakbond gaat naar een werkweek van vier dagen. “Een vierdagenweek heeft als voordeel dat die het meest voelbaar is voor de werknemer, en de werkgever verplicht tot extra aanwervingen. Ook woon-werkverkeer kan zo worden ingeperkt”, aldus Jean-Marie De Baene, hoofd van de ABVV-studiedienst.

De vakbond wil zo een meer doenbare arbeidsorganisatie, met meer plaats voor de combinatie werk-gezin. En mensen die nu deeltijds werken, de mogelijkheid geven om meer te werken. “We moeten met z’n allen wat minder werken, zodat we met zijn allen aan de slag kunnen”, legt De Baene uit.

Loon inboeten is niet aan de orde. Toekomstige loonsverhogingen kunnen eventueel wel worden aangewend om de collectieve arbeidsduurvermindering mee te financieren, maar ook de werkgever zal mee moeten betalen. Zo moeten de bestaande patronale bijdrageverminderingen worden gekoppeld aan de vereiste van bijkomende aanwervingen, of arbeidsduurvermindering.

De vakbond beseft niet op alle banken applaus te zullen krijgen voor het voorstel, bijvoorbeeld van de werkgevers. “We gaan inderdaad tegen de stroom in door collectief minder te werken. Maar op bedrijfsniveau levert een arbeidsduurvermindering ook heel wat voordelen op. Er is minder ziekteverzuim, een hogere productiviteit. We moeten kijken naar het totale plaatje”, vertelt De Baene. ABVV zegt ook niet alleen te staan. “Er bestaat een maatschappelijke beweging die een werkbare en een genderneutrale loopbaan ondersteunt”, klinkt het.

ABVV gaat het voorstel alvast op de agenda van het interprofessioneel overleg plaatsen.

Nu in het nieuws