© ISOPIX

Vakbond: “Vier dagen werken voor evenveel loon”

De socialistische vakbond wil dat we evolueren van een werkweek van 38 uur naar één van 32 uur, om zo de combinatie werk en gezin makkelijker te maken én iedereen aan de slag te houden. Bij voorkeur gebeurt dat in een vierdagenstelsel. Het ABVV gaat het voorstel op tafel leggen bij het interprofessioneel overleg van dit najaar.

Tijdens het statutair congres van de vakbond werd vorige week een resolutie over een collectieve arbeidsduurvermindering richting een 32 urenweek goedgekeurd. ABVV staat daarbij niet alleen. Onder meer de PS bepleitte eerder al een vierdaagse werkweek.

Concreet hoopt de vakbond via sectoraal overleg collectief minder lang te werken. Dat kan door bijvoorbeeld bepaalde groepen - denk maar aan de rimpeldagen in de zorgsector - een kortere werkweek te geven of te starten met een 35 urenweek. Maar de voorkeur van de socialistische vakbond gaat uit naar een werkweek van vier dagen. “Een vierdagenweek heeft als voordeel dat die het meest voelbaar is voor de werknemer, en de werkgever verplicht tot extra aanwervingen. Ook het woon-werkverkeer kan zo worden ingeperkt”, zegt Jean-Marie De Baene, hoofd van de ABVV-studiedienst.

De vakbond wil zo een meer haalbare arbeidsorganisatie, met meer ruimte voor de combinatie werk-gezin. Mensen die nu deeltijds werken, zouden in het stelsel ook de mogelijkheid krijgen om meer te werken. “We moeten met z’n allen wat minder werken, zodat we met zijn allen aan de slag kunnen”, legt De Baene uit.

Loon inboeten is niet aan de orde. Toekomstige loonsverhogingen kunnen eventueel wel worden aangewend om de collectieve arbeidsduurvermindering mee te financieren, maar ook de werkgever zal mee moeten betalen. Zo moeten de bestaande patronale bijdrageverminderingen worden gekoppeld aan de vereiste van bijkomende aanwervingen, of arbeidsduurvermindering.

Nu in het nieuws