Werf op Gedempte Zuiderdokken ligt voor lange tijd stil

De graafwerken op de gedempte Zuiderdokken blijven voor lange tijd stilliggen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste in een arrest om de stedenbouwkundige vergunning voor de parking te schorsen. Pas als de zaak ten gronde behandeld wordt, kunnen de werken hervat worden. Dat kan makkelijk anderhalf jaar duren. Enkele buurtbewoners hadden een klacht ingediend over de uitrit van de ondergrondse parking.

jtp

De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte de beslissing omdat er “ernstig” wordt afgeweken van de bestemmingsvoorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). De geschorste vergunning omvat ook een later geplande tweede ondergrondse parking, een speeltuin, sportveld en hondenloopzone.

De twee bewoners uit de Verviersstraat willen dat er op een andere plek een tweede in- en uitgang naar de parkeergarage komt. “De inzet van dit geschil is niet dat we niet willen dat er een in- en uitgang aan onze deur komen”, zeiden ze. “We willen alleen dat het verwachte verkeer meer gespreid wordt over de wijk.” Op maandag 21 mei werden de werken voorlopig stilgelegd. Vandaag besliste de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de volledige vergunning voor parking Steendok en Kooldok te schorsen. Alle lopende werken aan de eerste parking Steendok blijven stilliggen tot er een uitspraak is rond het ingediende beroep tot vernietiging van de vergunning.

Behalve een ondergrondse parkeergarage voor 2.000 auto’s moet de Gedempte Zuiderdokken in de toekomst omgevormd worden tot een groene zone. Bovengronds moet er een park met zo’n 500 bomen komen en werd er plaats voorzien voor vier pleinen en een publieke ruimte aan de cultuurhuizen.

“Enorme economische schade bij handelaars en horeca”

© Kioni Papadopoulos

“Door deze uitspraak loopt de volledige realisatie van de Gedempte Zuiderdokken ernstige vertraging op”, zegt Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA). “Naast deze vertraging zorgt deze beslissing ook voor enorme economische schade bij de handelaars en horeca op het plein, maar ook voor de aannemer en de stad brengt deze stilstand grote kosten met zich mee. Ook de andere bewoners zijn de dupe van deze beslissing, zij zitten langer met een open werf voor hun deur. We gaan ons nu intern beraden over onze volgende stappen. De vergunningsprocedure is immers volledig correct verlopen én in overleg met Vlaanderen, die deze vergunning aan de stad verleend heeft. Deze beslissing is onbegrijpelijk en het is bijzonder betreurenswaardig dat hierdoor de toekomst van deze voor Antwerpen belangrijke groene en veelzijdige trekpleister gehypothekeerd wordt.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio