© Ward Bosmans

Vzw op zoek naar echte villa om zinvolle dagbesteding in te plannen

Villa Praline verenigt ouders van kinderen met beperking

Het voorbije weekend werd op een boot op de Leuvense vaart in Mechelen de vzw Villa Praline voorgesteld. Dat is een nieuw initiatief in onze regio dat ouders met een kind met een beperking wil verenigen in de zoektocht naar een zinvolle dagbesteding voor die jongeren.

Ward Bosmans


DOEN!