© REUTERS

Antiabortusbeweging geeft nederlaag toe, jakamp juicht

Bij het abortusreferendum in Ierland lijkt het jakamp aan het langste eind te zullen trekken. Uit exitpolls blijkt dat een grote meerderheid van de Ieren heeft gestemd voor de afschaffing van het huidige strikte verbod op abortus.

De volksraadpleging van vrijdag ging over het schrappen van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Dat legt vast dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als de moeder, wat abortus in alle omstandigheden onwettig maakt, behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is.

De Ierse premier Leo Varadkar, die de versoepeling van de abortuswetten steunt, zegt dat het ernaar uitziet dat zijn land ‘geschiedenis gaat schrijven’.

Een van de grootste antiabortuscampagnes, Save the 8th, heeft haar nederlaag al toegegeven. ‘De Ierse staat erkent het recht op leven van het ongeboren kind niet langer’, zegt woordvoerder John McGuirk. ‘Binnenkort worden er wetten geïntroduceerd die het doden van baby’s in ons land toelaat.’

Exitpoll

Volgens een eerste exitpoll zou 68 procent hebben gestemd voor de afschaffing van het huidige strikte verbod. In de hoofdstad Dublin stemden met 77 procent de meeste Ieren voor de schrapping van het abortusverbod. Er waren dan ook algemeen gezien meer ja-stemmers in steden (71 procent) dan in rurale gebieden (60 procent). Toch ligt ook daar het aandeel ja-stemmers hoog. Verwacht werd dat neekamp meer succes zou kennen op het platteland.

Niet geheel verrassend zouden ook iets meer vrouwen (70 procent) dan mannen (65 procent) voor de afschaffing hebben gestemd. Ook jongeren kantten zich massaal tegen het abortusverbod: in de leeftijdsgroep van de 18- tot 24-jarigen gaat het zelfs om 87 procent. Enkel 65-plussers blijven liever bij het oude.

Een tweede exitpoll bevestigt die trends. Volgens die bevraging stemden 69 procent van de Ieren voor de afschaffing van het huidige verbod.

Savita Halappanavar

Pas sinds het overlijden van Savita Halappanavar, die in 2012 in een ziekenhuis in Galway overleed aan een bloedvergiftiging na een miskraam, is abortus in Ierland uitzonderlijk toegelaten wanneer het leven van de moeder in gevaar is.

Het echte tellen van de stemmen is zaterdagochtend begonnen. De eerste resultaten bevestigen de exitpolls. ‘s Avonds wordt het officiële resultaat verwacht.

Vastgoed

Jobs in de regio