Roundup binnenkort verboden voor particulieren

Foto: REUTERS

Roundup binnenkort verboden voor particulieren

Print
Brussel -

Particulieren mogen binnenkort geen Roundup meer gebruiken. De ministerraad heeft vrijdag een besluit van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) goedgekeurd dat het gebruik van onkruidverdelgers regelt. Alleen producten die de minste risico’s voor de gezondheid van de mens en het milieu opleveren, kunnen nog worden toegelaten.

Producten op basis van glyfosaat of andere stoffen die mogelijk kankerverwerkkend zijn, mogen enkel door professionals (landbouwers en tuinaannemers) gebruikt worden. Voor particulieren zal het verbod (zowel op verkoop als op gebruik) ingaan vanaf de publicatie van het besluit.

Voor selectieve onkruidverdelgers op basis van stoffen die mogelijk schadelijk zijn, is er een overgangsperiode. Het verbod gaat daar pas in op het einde van het jaar.

MEEST RECENT