Verkiezingen 2018 - Antwerpen

Groen district Antwerpen is klaar met top van lijst: “Gaan uit van een groeiscenario”

Huidig districtsschepen Tom Van den Borne trekt de lijst voor Groen in het district Antwerpen. Op twee staat de 27-jarige Femke Meeusen. Op drie staat dan districtsschepen Lieve Stallaert met op vier Simon Verreet. De top vijf wordt afgesloten door Groen-fractieleidster Anne Poppe. De rest van de lijst bestaat uit Anna Touré, Gina Verstraeten (districtsraadslid), Staf De Vos (zaakvoerder van Fatkat Records) en Amber Paris. Lijstduwer is Europees parlementslid Bart Staes.

svw

“Wij gaan uit van een groeiscenario als partij in het district”, zegt Tom Van den Borne. “Daarom wisselen we ervaren kandidaten af met nieuwe mensen.”

Ook de speerpunten van het programma werden vastgelegd. Zo willen de groenen in het district zwaar investeren in het Stadspark. Elke wijk moet een groene speelplek krijgen. Om meer ruimte te creëren op het trottoir wil Groen één of meerdere parkeervakken per straat omvormen tot fietsenstallingen. Het budget van de burgerbegroting gaat de hoogte in en wijkcoaches helpen bewoners met het realiseren van hun initiatieven.

Verkiezingsnieuws