© Photo News

Deze jobs zijn zware beroepen volgens de vakbonden: kleuterjuf, leerkracht, postbode, treinpersoneel...

Leerkrachten uit het kleuter-, lager, middelbaar, beroeps- en buitengewoon onderwijs staan allemaal op de lijst met zware beroepen. Dat blijkt uit de lijst die de vakbonden hebben verspreid. Ook het spoorpersoneel is ruim vertegenwoordigd.

evg

De gepresteerde jaren van leerkrachten uit het kleuter-, beroeps- en buitengewoon onderwijs wegen wel zwaarder door dan die van leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs. Ook ondersteunende functies in het onderwijs gelden als zwaar beroep, met uitzondering van administratief personeel.

Voor de rest op de lijst: onder meer postbodes, vuilophalers, treinbestuurders, verplegers en verzorgers, maar ook cipiers of bus- en tramchauffeurs. Ook luchtverkeersleiders of spoorpersoneel dat de locomotieven onderhoudt of de reizigers wegwijs maakt in de stations hebben een zwaar beroep, aldus de lijst.

Militairen, politie - idem hulpagenten - en brandweer staan eveneens op de lijst. Het personeel dat de noodcentrale 112 bemant, haalde eveneens de lijst, net als douanepersoneel in de havens en luchthavens, bosarbeiders, loodsen of ambulanciers.

De christelijke en liberale vakbond en minister van pensioenen Daniël Bacquelaine kwamen gisteren tot een consensus over die lijst. Maar Open VLD en N-VA staan wel op de rem, en spreken nog niet van een ‘echt akkoord’.

Wie een zwaar beroep heeft, zal vroeger met pensioen kunnen gaan – in de praktijk twee tot zes jaar vroeger dan de algemene ­regel, al blijft de minimumpen­sioenleeftijd wel 60 jaar – of een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet in 2020 van kracht worden.

De regeling houdt ook in dat enkel loopbaanjaren die vanaf 2020 gepresteerd worden meetellen als gewerkte jaren in een zwaar beroep. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ambtenaren die op de lijst en nu géén gunstregime genieten. Voor hen tellen loopbaanjaren van 2010.

“Enkel kleuteronderwijs zou zwaar beroep moeten zijn”

Voor Open Vld is de erkenning als zwaar beroep enkel voor leraren kleuteronderwijs een oplossing. Dat zegt onderwijsspecialiste Ann Brusseel in reactie op het akkoord tussen Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) en de vakbonden. Elke job van leerkracht erkennen als zwaar beroep noemt ze duur en onverstandig.

Volgens de liberale overheidsvakbond VSOA staan alle onderwijsjobs, uitgezonderd die in het hoger onderwijs, op de lijst met zware beroepen. Open Vld gaat niet akkoord. “Ik ben boos dat elke lerarenjob wordt weggezet als zwaar beroep”, zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel. “Het wordt nu nog moeilijker om jongeren warm te maken voor het beroep. De uitstroom van oudere leerkrachten is nu al problematisch, omdat er een tekort is aan bepaalde profielen.”

Als de job van leraar zwaar is op 59 jaar, is ze dat ook op 49 en 39 jaar, vindt Brusseel. “Een goede directeur bekijkt hoe hij de lessen goed kan verdelen”, zegt ze. “De loopbaan moet diverser worden om het beroep draaglijk te houden. Een leraar die niet meer fulltime kan lesgeven, kan bijvoorbeeld mentor worden van jonge collega’s, zich bezighouden met leerlingenbegeleiding of deeltijds docent worden in de lerarenopleiding. De vlakke loopbaan moet worden doorbroken.”

Het lijkt alsof de discussie over de lerarenloopbaan nu is afgesloten, maar dat is zeker niet zo, besluit Brussel.

Bekijk hieronder de lijst van zware beroepen: