© Photo News

Open VLD en N-VA over afspraken zware beroepen: “Dit voorstellen als een akkoord gaat te ver”

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) mag dan wel groen licht hebben van twee vakbonden over de zware beroepen bij de overheid, de federale regering heeft hij nog niet mee. Open VLD en N-VA temperen de hoera-stemming.

Peter De Lobel, Johan Rasking

“Wij hebben echt to-taal geen idee welke beroepen er op die lijst zouden kunnen staan.” Bij N-VA wordt het nieuws over het akkoord rond de zware beroepen bij de overheid afgedaan als fake news. “Het is het volste recht van minister Daniel Bacquelaine (MR) om met twee bonden een afspraak te proberen maken, dat is zelfs zijn opdracht, maar dit voorstellen als een akkoord, dat gaat te ver.”

ACV-onderhandelaar Luc Hamelinck waarschuwt dat er niet meer kan gemorreld worden aan wat de bonden gisteren hebben afgeklopt met Bacquelaine. “De beide vakbonden hebben met de minister van pensioenen een lijst uitgewerkt van de situaties die als zwaar beroep zullen worden erkend. Die lijst moet nog worden bekrachtigd door de voltallige regering, maar de vakbonden zullen niet aanvaarden dat aan de lijst wordt afgedongen. Zo niet vervalt voor hen het compromis.”

Toch is men ook bij Open VLD allerminst akkoord met de manier waarop de uitkomst van de onderhandelingen wordt voorgesteld. “We moeten ons eerst buigen over het wetsontwerp rond de zware beroepen en pas daarna over de lijst met zware functies”, zei ex-minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vanochtend op Radio 1. “Bovendien moet er een gelijke regeling komen voor de publieke en private sector. Die systemen moeten tegelijk goedgekeurd worden, dat is niet meer dan rechtvaardig.”

N-VA prijst houding bonden

Eerder was CD&V-kamerfractieleider Servais Verherstraeten te horen. Die verdedigt het ‘akkoord’ tussen Bacquelaine en de liberale en christelijke vakbond (de socialistische bond beraadt zich nog) wel. ‘Minister Bacquelaine heeft niet op een eiland onderhandeld. Er is terugkoppeling geweest. De premier zal dit voorleggen aan de kern in de geest van wat er is afgesproken tussen de twee bonden die hun nek hebben uitgestoken en de minister.’

Voor alle duidelijkheid, dat Bacquelaine probeert tot een akkoord te komen met de vakbonden, wordt binnen de meerderheid toegejuicht. N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren zegt dat de minister het recht heeft om voorakkoorden te sluiten. Hij prijst ook de houding van de vakbonden. Maar, voegt hij eraan toe, binnen de regering is afgesproken dat de lijst moet voldoen aan drie voorwaarden: de lijst mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies, en moet binnen de budgettaire enveloppe passen die de regering heeft vastgelegd. ‘Als aan die voorwaarden niet voldaan is, is er geen akkoord.’

Financiering is struikelblok

Een belangrijk struikelblok wordt de financiering. Daar drukken zowel N-VA, Open VLD als de entourage van premier Charles Michel op. ‘Voor er sprake kan zijn van eender wel akkoord, moet de kostprijs nog tegen het licht gehouden worden door het Planbureau’, is bij die laatste te horen.

Bij N-VA en Open VLD zijn ze zeer beducht voor de categorieën die nu al allemaal genoemd worden. Als het gaat om militairen, brandweerlui, en een ‘groot deel van de onderwijsjobs’ maken ze zich daar ernstige zorgen. ‘Het moet gaan om echt zware beroepen’, aldus Van Quickenborne. ‘Het mag niet de bedoeling zijn om langer werken helemaal uit te hollen.’ Zelfde geluid bij de N-VA. Spooren: ‘Wij zijn voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft.’