© rr

Vanaf morgen mag de politie u filmen met dashcams en bodycams

Het was tot nu toe verboden, maar vanaf morgen mag elke geüniformeerde politieman u filmen met een bodycam. Ook elke herkenbare politiecombi mag voortaan een dashcam gebruiken tijdens een achtervolging. Dat staat in de nieuwe camerawet van Jan Jambon (N-VA). “Eindelijk”, zegt Ruddy Callewaert van politievakbond Sypol. “Dit zal onderzoeken zoals dat naar de dood van de jonge Mawda veel eenvoudiger maken.”

Dirk Coosemans

De wet is al enige tijd gestemd, maar gaat pas in vanaf morgen. Omdat ze eerst af­gestemd moest worden met de nieuwe privacywetten die de EU afgekondigd heeft en die eveneens morgen ingaan. “Voor de politie verandert er heel wat. Zij zullen nu een ­beroep kunnen doen op bodycams en dashcams”, zegt ­Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

“Concreet komt het erop neer dat de politie u mag filmen tijdens een interventie. De dashcam zal bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij wilde achtervolgingen, de ­bodycam bij incidenten zoals vechtpartijen of andere probleemsituaties. De agent moet de bodycam zichtbaar dragen en in de mate van het mogelijke de gefilmde duidelijk maken dat ‘de camera loopt’.

Ontradend effect

Ook voor de dashcams gelden er beperkingen. “Enkel ­herkenbare politiecombi’s mogen die gebruiken. We willen niet dat er heimelijk gefilmd wordt vanuit anonieme wagens. De camera is gewoon een instrument dat ook ontradend kan werken. Iemand die op het punt staat iets fouts te doen, zal zich misschien inhouden als hij weet dat hij gefilmd wordt.”

Bij de vakbonden zijn de ­reacties verdeeld. “Wij zijn absoluut voorstander en blij dat de minister deze stok­oude eis van ons eindelijk ­inwilligt”, zegt Ruddy Callewaert van Sypol. “De camera’s zijn een ideaal instrument om bewijsmateriaal te verzamelen zodat onderzoeken niet spaak lopen als er ­tegenstrijdige verklaringen zijn. Beelden liegen niet.”

In de zaak-Mawda zou een dashcam heel nuttig geweest zijn, vindt de vakbondsman nog. “De camionette slingerde van links naar rechts en betekende een gevaar voor de inzittenden en de achtervolgende politie. De inzittenden hielden kinderen aan het open raam. Ze smeten allerlei spullen naar buiten en net voor het fatale schot, wilden ze inrijden op de politie. Dat zijn allemaal verklaringen die nu door de advocaten betwist worden. Het staat nergens op beeld en daardoor lopen de maatschappelijke discussies hoog op. Als we de zaak nu op beeld zouden hebben, zou er van al die eindeloze discussies niet veel overeind blijven. En dan zou het een fluitje van een cent geweest zijn om de waarheid te achter­halen.”

Personeel controleren?

De andere politievakbonden VSOA en NSPV zijn echter tegen de invoering van de ­camera’s. “Uit ervaring leren we dat zulke snufjes enkel gebruikt worden om personeel te controleren. Politiemensen zijn inmiddels de best gecontroleerde werk­nemers van het land. We hebben nog net geen enkelband”, zegt Vincent Houssin van VSOA.

Nog volgens het kabinet-Jambon zal het aan de lokale korpscheffen en de federale politie zijn om de camera’s eventueel aan te kopen. “We verplichten niemand, maar weten wel dat er zowel bij de federale politie als de lokale zones vraag naar is.”

De privacycommissie gaf een voorzichtig positief ­advies, maar had ook enkele aanmerkingen.