© mgb

Asbeststort Sint-Niklaas riskeert kleine geldboete voor blootstelling werknemers

Het bedrijf SVK, dat het asbeststort in Sint-Niklaas uitbaatte, en de zaakvoerder ervan, riskeren een geldboete van elk 8.000 euro. Dat bleek vrijdagnamiddag voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. “De werknemers werden bewust blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen en de onveilige werkwijze werd wetens en willens volgehouden”, stelde de arbeidsauditeur. “De gevolgen zullen jammer genoeg maar binnen 20 of 30 jaar duidelijk zijn.”

De milieuvergunning van het bedrijf SVK in Sint-Niklaas, dat normaal tot 2026 een asbeststort mocht uitbaten, werd begin maart ingetrokken door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Het bedrijf werd al verschillende keren gewaarschuwd dat het niet aan de milieuvoorwaarden voldeed en kreeg verschillende processen-verbaal van de milieu-inspectie, motiveerde het Oost-Vlaamse provinciebestuur toen.

Het bedrijf had sinds juni 2017 beslist om de aanvoer van asbestcementhoudend afval tijdelijk stil te leggen, nadat de milieu-inspectie een nieuw proces-verbaal had opgemaakt. Er werden monsters genomen van het materiaal dat zich bevond op de geasfalteerde toegangsweg van de stortplaats, en die bevatten asbest.

Het arbeidsauditoraat had beslist om het bedrijf en de zaakvoerder te vervolgen, omdat de arbeidsveiligheid van de werknemers werd aangetast. De zaak is gebaseerd op vaststellingen op 15 juni 2017 bij een controle van de dienst Toezicht op het welzijn van de werknemers van de FOD Werk. De werknemers zouden zijn blootgesteld aan asbestvezels in de lucht door onvoldoende afscherming en ze zouden geen goede opleiding gekregen hebben om asbest te verwerken.

De firma en de zaakvoerder riskeren slechts een beperkte geldboete. Een celstraf of een hogere boete kan de rechtbank niet opleggen omdat de overtredingen in een lagere categorie van het sociaal strafrecht vallen. Dat komt omdat er bij asbest niet onmiddellijk slachtoffers zijn. “De gevolgen zullen jammer genoeg maar binnen 20 of 30 jaar duidelijk zijn”, zei de arbeidsauditeur.

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Jobs in de regio