© BELGA

N-VA laat kostprijs migratie berekenen

N-VA-regeringsleden Johan Van Overtveldt en Theo Francken hebben bij de Nationale Bank een studie besteld over de economische impact van migratie in België. “Een noodzakelijk debat dat geobjectiveerd moet worden”, zo heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt het initiatief vrijdag geduid.

Hoewel er internationale studies voorhanden zijn, vindt minister Van Overtveldt het “zinvol” om “een eerbiedwaardige instelling als de Nationale Bank” een analyse te laten uitvoeren die rekening houdt met specifiek Belgische elementen, zoals de staatsstructuur, en die gedetailleerd ingaat op de verschillende vormen van migratie (gezinshereniging, asiel, regularisatie, arbeidsimmigratie...) en landen van oorsprong.

“Nu is de discussie vaak emotioneel. Zo krijgen we meer objectiviteit in de communicatie naar de publieke opinie, maar ook in termen van beleidsdiscussie”, zo legde Van Overtveldt uit in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Bedoeling is dat de resultaten van de studie nog voor de verkiezingen van volgend jaar het levenslicht zullen zien.

Toen N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder dit jaar de link legde tussen migratie en de toekomst van de sociale zekerheid, reageerde CD&V-voorzitter Wouter Beke afwijzend op het berekenen van ‘de kostprijs van mensen’. Van Overtveldt vindt dat echter “een vreemde redenering”. “Als we een pensioenhervorming doen, is de eerste vraag ook steeds wat dat gaat kosten.”

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken gaf op zijn blog uitleg bij het initiatief. “Indien zou blijken dat arbeidsmigratie bijvoorbeeld een duidelijke economische en fiscale meerwaarde betekent voor ons land, dan kan dat een overtuigend argument zijn om een nog opener economisch migratiebeleid te voeren, naar het model van Canada. Anderzijds lijkt het me ook logisch dat migratiekanalen die resulteren in een duidelijke economische en fiscale kost voor onze samenleving moeten worden teruggeschroefd”, zo duidde hij.