Dit geluid verdeelt het internet: hoor jij Yanny of Laurel?

Foto: rr

Dit geluid verdeelt het internet: hoor jij Yanny of Laurel?

Print

Een enkel geluid verdeelt het internet. De een hoort in het fragment ‘Yanny’, de andere ‘Laurel’, en ze kunnen van elkaar maar niet begrijpen hoe het kan dat iemand anders niet hetzelfde hoort. Een enkeling slaagt erin beide te horen in het fragment, maar voor de meesten is het een discussie die langzaamaan dezelfde proporties aanneemt als die over ‘The Dress’. En opnieuw is er een wetenschappelijke verklaring voor.

Yanny of Laurel”, we gaan heel eerlijk zijn, er is hier op de redactie net de volle vijf minuten over gediscussieerd voor iedereen weer aan het werk kon gaan. Ook hier waren de reacties verdeeld. Maar wat is er dan juist aan de hand met het geluid? Hoort Laurel niet voor iedereen hetzelfde te klinken, en Yanny ook, maar helemaal anders? Voor we die vraag beantwoorden, nodigen we je alvast uit zelf even te luisteren.

Het fragment blijkt zo’n beetje het auditieve equivalent te zijn van optische illusies waarbij je in één tekening twee totaal verschillende figuren kan zien. Denk aan de twee gezichten met tussen hen in een vaas of de oude vrouw die tegelijk ook een jonge vrouw is. Of je nu Yanny dan wel Laurel hoort, hangt af van enkele factoren.

Eerst en vooral je leeftijd. Laat het fragment aan een kleuter horen, en die zal wellicht Yanny antwoorden, terwijl je opa waarschijnlijk Laurel hoort. Dat heeft te maken met het feit dat je naarmate je ouder wordt minder gevoelig wordt voor hoge tonen, en omdat Laurel op een lagere frequentie wordt afgespeeld dan Yanny, horen oudere mensen makkelijker Laurel dan Yanny.

Behalve van je leeftijd, kan het ook afhangen van de geluidskaart van het apparaat waarop je het afspeelt. Sommige zullen hogere tonen prominenter afspelen dan lagere tonen, waardoor je Yanny gaat horen, bij andere zal het omgekeerd zijn.

Ook ervaring en training spelen een rol. Wie al zijn hele leven met muziek bezig is en vaak naar ingewikkelde symfonieën luistert, is meer getraind om verschillende tonen van elkaar te onderscheiden en zal er mogelijk dus zelfs in slagen zowel Yanny als Laurel te horen.

MEEST RECENT