© BELGA

Çavaria is tevreden met plan Demir tegen homo- en transfoob geweld, maar “er is nood aan overkoepelende visie en extra middelen”

Holebi- en transgendervereniging çavaria is tevreden met het actieplan van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) tegen homo- en transfoob geweld, dat een brede aanpak nastreeft en ook de oorzaken van de problematiek wil aanpakken. Wel vraagt de vereniging zich af wie de verschillende acties zal coördineren, en wijst ze erop dat er voor nieuwe maatregelen ook extra middelen nodig zijn.

Het vorige actieplan liep af in 2014, en sindsdien was çavaria aan het wachten op een nieuw plan. “Demir heeft woord gehouden. Ze kondigde toen ze staatssecretaris werd aan dat er plan ging komen, en een jaar later is het er”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. Hij verheugt zich erover dat het plan van Demir veel breder is dan het vorige plan. “Het strijdt niet enkel tegen homofobie en transfobie, maar streeft ook naar maatschappelijke verandering”, aldus Borghs.

Çavaria hoopt wel op een goede coördinatie tussen de verschillende projecten. Demir wil volgens de kranten van Mediahuis 122 acties op poten zetten, met de hulp van acht federale en vijf regionale ministers. “Bij het vorige plan was er geen overkoepelende visie”, aldus Borghs. “We vragen ons dan ook af wie het plan in zijn geheel zal opvolgen, en hoe het plan zal worden overgedragen naar de volgende legislatuur.”

Ook wijst de vereniging erop dat er middelen nodig zijn. Want hoewel sommige acties binnen de huidige budgetten kunnen worden opgezet, zijn voor bijkomende maatregelen extra middelen en mankrachten nodig.

Highlights

Çavaria haalt nog enkele “highlights” aan uit het plan. Zo is de vereniging tevreden dat Justitie zal onderzoeken waarom haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden. “De vraag is of dat komt door een gebrek aan bewijslast, of omdat de dossiers niet prioritair worden behandeld”, aldus Borghs. “Wij dringen er al jaren op aan om altijd klacht in te dienen als je met geweld wordt geconfronteerd, en dan is het natuurlijk jammer om vast te stellen dat er geen gehoor aan wordt gegeven.”

Ook wordt de discriminatiegrond geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie opgenomen in de wetgeving, zodat zij als verzwarende omstandigheid kunnen gelden.

De vereniging is ook verheugd over de extra aandacht die er zal komen voor intersekse mensen, die geen eenduidige geslachtskenmerken hebben. Er zullen flyers worden opgesteld, en er wordt ook een informatiecentrum opgericht. “Er is maar weinig kennis over interseksualiteit, wat ertoe leidt dat de rechten van intersekse mensen vaak niet worden gerespecteerd”, aldus Borghs. Zo werden vroeger heel vaak bij baby’s corrigerende operaties uitgevoerd zonder het medeweten van de ouders, wat kan leiden tot psychologische problemen op latere leeftijd.

Ook wil ons land grotere buitenlandse inspanningen doen, via het diplomatiek korps en bilaterale gesprekken. “We zijn op wereldvlak een land dat het niet slecht doet, maar landen als Nederland of Zweden helpen ook activisten in andere landen, en het is jammer dat wij dat nog niet doen”, zegt Borghs.

Tot slot is çavaria tevreden dat er een onderzoek komt over het welzijn en welbevinden van jonge transgenders tussen 14 en 24 jaar, die beschouwd worden als extra kwetsbare groep.