© BELGA

Michel begrijpt terugtrekking Trump uit Iran-akkoord niet: “Dit is een gevaarlijke beslissing”

De Amerikaanse president heeft het internationale akkoord over het nucleair programma van Iran opgeblazen. Premier Charles Michel (MR) betreurt dat. “Het is een gevaarlijke beslissing”, zegt hij woensdagochtend op Radio 1. “We moeten alles doen om meer stabiliteit te brengen.”

Guy Stevens

“Het akkoord was een leugen”, sprak Donald Trump net voor hij de stekker uit het nucleair akkoord trok. Daarmee deed hij de inspanningen uit 2015 van China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en - tot nu - de VS teniet om het kernwapenprogramma van Iran de komende jaren ingrijpend te beperken.

Dat akkoord was nodig om de situatie in de woelige regio waarin Iran ligt onder controle te houden, zegt premier Charles Michel (MR) woensdagochtend in De Ochtend op Radio 1, en dus betreurt hij de beslissing van de Amerikaanse president.

“Het is een gevaarlijke beslissing van Trump”, aldus Michel. “Het akkoord was heel belangrijk om een dialoog te houden met Iran en er op die manier op toe te zien dat er geen de-escalatie komt. Daarom moeten de Europese leiders het akkoord zo snel mogelijk bevestigen en er alles voor doen om het te beschermen.”

Volgende week, op de Europese top in Sofia, kan de strategie daarvoor bepaald worden. “Wie weet kunnen we het akkoord zelfs uitbreiden”, werpt Michel op. “Want het Internationaal Agentschap van de VN dat bevoegd is voor kernenergie heeft de laatste maanden zeker tien keer bevestigd dat Iran haar deel van het akkoord respecteert.”

Concreet stelt de MR-premier voor om een meer economisch luik aan het akkoord te breien. “Stabiliteit is het belangrijkste. En als economische uitwisselingen en een verhoging van de welvaart daartoe kunnen bijdragen, moeten we dat zeker proberen. De regio daar, met ook nog Saudi-Arabië, is erg instabiel met veel spanningen en moeilijkheden. De beslissing van de VS maakt het niet beter: we moeten alles doen om de spanningen te beperken.”