© Patrick De Roo

STAD. ’t Stad steeds aantrekkelijker voor jonge gezinnen en singles

Antwerpen is bezig aan een vergroeningsspurt. Het aantal 65-plussers daalt. Waar zij in 2004 nog bijna 18% van de bevolking uitmaakten, is dat vandaag minder dan 14%. Dat terwijl onze stad almaar meer jonge gezinnen – met en zonder kinderen – en jonge singles trekt. Voor hen wordt leven in Antwerpen steeds aantrekkelijker. Wat hen zo aanspreekt? Uw krant ging op zoek naar antwoorden.

evw

MEER OVER