© BELGA

De Block: “Principeakkoord over sancties voor bedrijven voor re-integratie langdurig zieken”

Er is binnen de regering een principeakkoord over de re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer, en daarbijhorende sancties. Dat zegt een woordvoerder van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. N-VA reageert tevreden op het principeakkoord.

Zaterdag melden De Tijd en De Standaard dat er sprake is van een akkoord binnen de federale regering over sancties voor bedrijven die onvoldoende inspanningen doen om langdurig zieken aan de slag te krijgen en voor zieken die onvoldoende initiatief daartoe nemen.

“Er is een principeakkoord. Nog niet alle details zijn rond. De ministerraad spreekt er zich volgende week over uit”, klinkt het bij De Block.

Bedrijven die in gebreke blijven, riskeren een sanctie van 800 euro. Er is wel sprake van een overgangsperiode van een jaar. Werknemers die onvoldoende inspanningen leveren om terug aan de slag te gaan, riskeren dat ze een maand lang 5 tot 10 procent van hun uitkering verliezen.

Tevreden coalitiepartner

N-VA is alvast tevreden. “Via deze maatregel zullen we de forse toename van het aantal langdurig zieken effectiever kunnen aanpakken”, aldus N-VA-kamerlid Jan Spooren.

De aanpak van de regering, aldus N-VA, om arbeidsongeschikte werknemers een re-integratietraject aan te bieden, werkt pas als alle partijen voluit meewerken. “Vandaar dat de N-VA altijd gepleit heeft voor een responsabilisering als sluitstuk van een arbeids-re-integratiebeleid dat een brede waaier van maatregelen omvat”, zegt Spooren. “De deelname aan een dergelijk ‘re-integratietraject’ was tot nu toe nog vrijblijvend, en dankzij het akkoord binnen de federale regering komt hier nu verandering in”.