© Ward Bosmans

TRT Hazewinkel al veertig jaar kweekvijver voor talent

“Recreatieve roeiers zijn even belangrijk als competitieve”

Hoewel de naam TRT Hazewinkel u misschien weinig zegt, wist de Willebroekse vereniging in haar relatief korte bestaan een stevige reputatie op te bouwen in de Belgische en internationale roeiwereld. Toch heeft de club naast het competitieve aspect ook veel aandacht voor recreatief roeien.

Ward Bosmans
DOEN!