Nieuwe website voor ouders van kinderen die denken aan zelfdoding

Odisee, het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, lanceert een website voor ouders van kinderen die denken aan zelfdoding. Op ‘Help, mijn kind denkt aan zelfmoord’, kunnen ze onder meer terecht voor informatie en getuigenissen. Het initiatief krijgt de steun van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V).

In Vlaanderen heeft 7,5 procent van de jongens en 10 procent van de meisjes tussen 12 en 24 jaar ooit een suïcidepoging ondernomen. Hun ouders ervaren een ernstige impact op hun kwaliteit van leven, zo blijkt uit onderzoek van Odisee.

Zelfs psychologische klachten

Zo is er de emotionele en psychologische impact. “Ouders zijn geschokt, ze voelen zich verdrietig, schuldig en onmachtig, angstig”, zegt Alexandre Reynders, de ontwikkelaar van de website. “Bovendien zijn ze vaak permanent waakzaam om te voorkomen dat er iets met hun kind gebeurt. Dat leidt dan weer tot fysieke en psychologische klachten zoals slapeloosheid, depressie en soms zelfs, op hun beurt, zelfmoordgedachten.”

Daarnaast blijkt dat ouders hun sociaal leven op een lager pitje zetten, deels door de intense zorgen voor het kind, maar sommigen schuwen ook het sociaal contact uit schaamte of angst voor vooroordelen. “Ouders geven ook aan dat de bijzondere zorg voor hun kind moeilijk te combineren valt met het werk, terwijl dit vaak nog de enige manier is om af en toe hun gedachten te verzetten. Ze zijn daardoor soms genoodzaakt om minder te gaan werken of zelfs het werk te onderbreken, wat tot inkomensverlies kan leiden.”

Ook de overige gezinsleden ondervinden negatieve gevolgen. De relatie tussen broers en zussen komt onder druk te staan, net als de partnerrelatie van de ouders.

Rechten, oefeningen, getuigenissen

Op ‘Help, mijn kind denkt aan zelfmoord’ vinden ouders informatie over zelfmoord, zelfzorg, rechten van ouders, oefeningen in opvoedingsondersteuning en talloze getuigenissen van ouders in een gelijkaardige situatie. De website werd begin 2018 in een testfase geëvalueerd door het doelpubliek zelf, zegt minister Vandeurzen. Maar ook hulpverleners kunnen de website gebruiken, ter ondersteuning van de ouders. De website is te vinden via de portaalsite Zelfmoord1813.” (www.zelfmoord1813.be/ouders)

‘Help, mijn kind denkt aan zelfmoord’ wordt donderdag officieel voorgesteld op een studievoormiddag.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.