© Photo News

Weer uitwijzing terrorist tegengehouden, Francken en Jambon gaan zelf naar Marokko

Opnieuw mag België een wegens terrorisme veroordeelde Marokkaan niet uitwijzen. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) afgelopen vrijdag beslist, zo schrijven de kranten van De Persgroep.

Het is al de derde keer dit jaar dat de RVV de uitwijzing van een wegens terrorisme veroordeelde Marokkaan weigert. Eerder gebeurde dat al in maart (Bilal S.) en begin april. Telkens is de reden dat het niet voldoende is onderzocht of de teruggestuurde Marokkanen bij aankomst in hun land niet zullen worden gefolterd.

Daarom vertrekken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (beiden N-VA) dinsdag naar Marokko. In de marge van de Rabat Conferentie zullen ze met hun Marokkaanse collega’s spreken. “Om dit gevoelige probleem aan te kaarten”, aldus Francken. “We hebben in de afgelopen jaren een goede en respectvolle relatie opgebouwd met onze Marokkaanse collega’s. Een bilateraal gesprek staat woensdag gepland.”

MEER OVER N-VA

Nu in het nieuws