KAART. Op deze plekken in uw gemeente gebeurden zware ongevallen

Hoe drukker ons verkeer wordt, hoe meer belang we hechten aan verkeersveiligheid. Maar die term is zo algemeen. Wat houdt het eigenlijk precies in? Is het in cijfers uit te drukken? En wat kunnen/moeten/willen steden en gemeenten doen om de veiligheid van hun burgers in het verkeer te vergroten? “Het is een werk van lange adem”, zegt verkeersexpert Lars Akkermans. Bekijk in onderstaande kaart op welke plaatsen in uw gemeente er zware ongevallen gebeurden.

Sylvia Mariën

MEER OVER